AFEJAZZ – Associació de Festivals de Jazz de Catalunya


Edita

P.Pop
Casp, 54, 1r 1a
Tel.93 342 94 30
08010 Barcelona

Contacte

Gerard De Josep
gerard.dejosep@afejazz.cat
686 130 806