L’Associació de Festivals i Programadors de Jazz de Catalunya (Afejazz) és una entitat que reuneix promotors de certàmens i cicles de jazz, blues i noves músiques, i la principal associació de músics de jazz de Catalunya. Tots els membres de l’associació tenen la seva seu i el seu àmbit d’actuació prioritari a Catalunya.

Els objectius fundacionals que persegueix l’Afejazz, acordats a la reunió celebrada a Vic el 19 de setembre de 2009, són treballar per dignificar la música com a bé cultural de primer ordre i garantir l'accés al jazz per part de tothom, independentment de la seva situació socioeconòmica; promoure l'escena jazzística catalana i difondre- la tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i a l'estranger; fomentar la relació i col·laboració entre els festivals i programadors de jazz; defensar els interessos del sector del jazz davant de les administracions públiques; i oferir serveis específics als programadors de jazz que es troben amb dificultats per tirar endavant determinants projectes.

El jazz és, a més, una manifestació cultural que bàsicament ha crescut i s'ha desenvolupat sobre els escenaris. Per això els festivals i cicles de jazz són el millor espai per apreciar-ne l’essència. Afejazz vol que la societat catalana valori la música en viu i el jazz en directe com un bé cultural de primer ordre, a la mateixa alçada que el cinema, el teatre, la literatura i l’art. Pretén fomentar la cultura d’anar a escoltar música, com passa a altres països d’Europa; vol garantir que els mitjans de comunicació generalistes parin atenció al sector del jazz –i a la música en general- com ho fan vers altres manifestacions culturals.